Ons bedrijf

Certificaten

Voor Rasenberg Asbest heeft kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een absolute beleidsprioriteit.

Kwaliteit wordt gezien als het voldoen aan de eisen en wensen van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften binnen een efficiƫnte organisatie en werkprocessen.

Om dit te bereiken is een zorgsysteem opgezet. Uitgangspunt is dat het altijd beter kan, in alle facetten van de bedrijfsvoering: goed vakmanschap, een inzichtelijke organisatie, klanttevredenheid, procesverbetering, KAM-bewustzijn bij eenieder, nakomen van afspraken, een doeltreffend klachtensysteem, het beoordelen van leveranciers, enz. Continue verbetering is een essentieel onderdeel van het zorgsysteem.